< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=751125372036021&ev=PageView&noscript=1" />

Khi chơi cá cược bóng đá thì sẽ bị xử phạt như nào

Nhiều bạn hỏi những vấn đề khi chơi đánh cá cược bóng đá sẽ bị sử lý như nào , hay là mức tiền cá cược như nào mới bị phạt, và có mấy loại phạt khác nhau đây là những câu hỏi mà được nhiều người quan tâm nhất từ trước đến nay.

Khi tôi chơi cá cược hay đánh bạc sẽ bị sử phạt như nào, Điều 1, Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cụ thể như sau:

1. “Đánh bạc trái phép”.
Là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp.
2. Khi xác định trách nhiệm hình sự.
Đối với người đánh bạc không được tính tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc để xem xét; cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 2.000.000 đồng) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật hình sự, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc;

b) Trường hợp tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của lần đánh bạc nào bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó;
c) Trường hợp đánh bạc từ hai lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự;

d) Trường hợp đánh bạc từ năm lần trở lên mà tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 2.000.000 đồng trở lên) và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm nguồn sống chính thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật hình sự.
3. “Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm:
a) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc;

b) Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;

c) Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.

No Responses

 1. Pingback: Chat Video Anonima 13 April, 2022
 2. Pingback: DevOps development company 16 May, 2022
 3. Pingback: sbo 5 June, 2022
 4. Pingback: Godrej Splendour price 9 June, 2022
 5. Pingback: FUL 20 June, 2022
 6. Pingback: sbo 22 August, 2022
 7. Pingback: Alphabay Support 31 August, 2022
 8. Pingback: สล็อต pg เว็บตรง 8 September, 2022
 9. Pingback: maxbet 27 October, 2022
 10. Pingback: PITOBI 15 December, 2022
 11. Pingback: Reba Fleurantin 25 December, 2022
 12. Pingback: Madelyn Monroe MILF Porn 12 January, 2023
 13. Pingback: MILF City 13 January, 2023
 14. Pingback: premium-domains-list 14 January, 2023
 15. Pingback: buy night custom guns 14 January, 2023
 16. Pingback: Homework Help 14 January, 2023
 17. Pingback: Cheap Assignment Help 14 January, 2023
 18. Pingback: valentine gift 18 January, 2023
 19. Pingback: valentine gift 18 January, 2023
 20. Pingback: organic sunscreens 19 January, 2023
 21. Pingback: ferrada wheels fr1 26 January, 2023
 22. Pingback: Click Here 26 January, 2023
 23. Pingback: Click Here 27 January, 2023
 24. Pingback: Click Here 27 January, 2023
 25. Pingback: Click Here 29 January, 2023
 26. Pingback: Click Here 29 January, 2023
 27. Pingback: Click Here 31 January, 2023
 28. Pingback: Click Here 3 February, 2023
 29. Pingback: Click Here 3 February, 2023
 30. Pingback: Click Here 4 February, 2023
 31. Pingback: Click Here 4 February, 2023
 32. Pingback: Click Here 4 February, 2023
 33. Pingback: Click Here 4 February, 2023
 34. Pingback: Click Here 5 February, 2023
 35. Pingback: Click Here 5 February, 2023
 36. Pingback: Click Here 5 February, 2023
 37. Pingback: Click Here 5 February, 2023
 38. Pingback: Click Here 5 February, 2023
 39. Pingback: Click Here 6 February, 2023
 40. Pingback: Click Here 6 February, 2023
 41. Pingback: Click Here 7 February, 2023
 42. Pingback: Click Here 7 February, 2023
 43. Pingback: Click Here 7 February, 2023
 44. Pingback: Click Here 8 February, 2023
 45. Pingback: Click Here 8 February, 2023
 46. Pingback: Space ROS 8 February, 2023
 47. Pingback: no code robotics 8 February, 2023
 48. Pingback: Click Here 9 February, 2023
 49. Pingback: Click Here 9 February, 2023
 50. Pingback: Click Here 9 February, 2023
 51. Pingback: Click Here 10 February, 2023
 52. Pingback: Click Here 10 February, 2023
 53. Pingback: Reputation Defenders 11 February, 2023
 54. Pingback: Reputation Defenders 11 February, 2023
 55. Pingback: Click Here 11 February, 2023
 56. Pingback: Click Here 11 February, 2023
 57. Pingback: Click Here 11 February, 2023
 58. Pingback: Click Here 12 February, 2023
 59. Pingback: Click Here 12 February, 2023
 60. Pingback: Click Here 12 February, 2023
 61. Pingback: Click Here 12 February, 2023
 62. Pingback: Click Here 13 February, 2023
 63. Pingback: Click Here 13 February, 2023
 64. Pingback: Click Here 14 February, 2023
 65. Pingback: Click Here 14 February, 2023
 66. Pingback: Click Here 15 February, 2023
 67. Pingback: Click Here 15 February, 2023
 68. Pingback: Click Here 16 February, 2023
 69. Pingback: Click Here 16 February, 2023
 70. Pingback: Click Here 16 February, 2023
 71. Pingback: grand rapids teeth whitening 16 February, 2023
 72. Pingback: grand rapids same day crowns 16 February, 2023
 73. Pingback: Click Here 17 February, 2023
 74. Pingback: https://gquery.org/ 17 February, 2023
 75. Pingback: Click Here 18 February, 2023
 76. Pingback: Click Here 18 February, 2023
 77. Pingback: Click Here 19 February, 2023
 78. Pingback: Click Here 19 February, 2023
 79. Pingback: Click Here 20 February, 2023
 80. Pingback: Click Here 20 February, 2023
 81. Pingback: Click Here 20 February, 2023
 82. Pingback: Click Here 20 February, 2023
 83. Pingback: Click Here 21 February, 2023
 84. Pingback: Click Here 21 February, 2023
 85. Pingback: Click Here 21 February, 2023
 86. Pingback: Click Here 21 February, 2023
 87. Pingback: Click Here 21 February, 2023
 88. Pingback: Click Here 22 February, 2023
 89. Pingback: Click Here 22 February, 2023
 90. Pingback: Click Here 22 February, 2023
 91. Pingback: Click Here 23 February, 2023
 92. Pingback: Click Here 23 February, 2023
 93. Pingback: Click Here 23 February, 2023
 94. Pingback: Firearms for sale online 23 February, 2023
 95. Pingback: Click Here 23 February, 2023
 96. Pingback: Click Here 24 February, 2023
 97. Pingback: Click Here 24 February, 2023
 98. Pingback: Click Here 24 February, 2023
 99. Pingback: Click Here 24 February, 2023
 100. Pingback: Click Here 24 February, 2023
 101. Pingback: Click Here 24 February, 2023
 102. Pingback: Click Here 25 February, 2023
 103. Pingback: 카지노 게임 플레이 26 February, 2023
 104. Pingback: 무료 카지노 게임 26 February, 2023
 105. Pingback: 프로그레시브 잭팟 27 February, 2023
 106. Pingback: premium-domains-for-sale 28 February, 2023
 107. Pingback: best-domains 28 February, 2023
 108. Pingback: best business blogs 3 March, 2023
 109. Pingback: business funding for startups 3 March, 2023
 110. Pingback: best tech startup books 3 March, 2023
 111. Pingback: pop art leggings 3 March, 2023
 112. Pingback: Google reviews 7 March, 2023
 113. Pingback: Become a camgirl in Australia 9 March, 2023
 114. Pingback: reputation defenders 12 March, 2023
 115. Pingback: 2023 Books 19 March, 2023
 116. Pingback: memorial 22 March, 2023
 117. Pingback: burial 22 March, 2023
 118. Pingback: marriage records 22 March, 2023
 119. Pingback: cemetery 23 March, 2023
 120. Pingback: IRA Empire 24 March, 2023

Leave a Reply

Close [X]